Svenskt Näringsliv hyllar Bercos satsning!

2017-11-08 15:18

Svenskt Näringsliv hyllar Bercos satsning!

Anders Boström på Svensk Näringsliv har besökt Berco för att få lära sig mer om Bercos satsning på nyanlända. Artikeln beskriver hur Bercos satsning har skapat ökad motivation och arbetsglädje hos hela personalen. Läs mer om Bercos artikel. Länk:

https://www.svensktnaringsliv.se/regioner/vasterbotten/nyanlanda-okade-gladjen-pa-jobbet_688284.html