Berco bygger snöröjningsmaskiner för bangårdar och depåer

2016-12-08 09:30

Vintern  närmar sig med stormsteg även i de södra delarna av Sverige. Berco har tillsammans med företaget Railcare under flera år byggt snöröjningsmaskiner för tågbanor och bangårdar. Har ni tur kanske ni får se dessa skönheter ifall ni är ute och åker tåg.

SR700 är världens största snösmältare för järnväg och löser snöröjningsproblematiken på stora bangårdar och depåer. Snösmältaren är en komplett snösmältningsenhet, gör det möjligt att röja 700 mm spår med 10 till 20 cm nyfallen snö på en dryg halvtimme. Snön smällts till vatten som samlas i en tankvagn. Vattnet kan därefter tippas på utsedda platser eller ner i dagvattensystemet. Därmed elimineras också problem med upplagsplatser för röjd snö.