Styrelsen

Styrelsen består av:

Styrelseordförande
Ronnie Bergström

Ledamöter
Jim Wallström

Anders Westman

Arbetstagarrepresentant
Nicklas Berglund