Kvalitet, miljö och utveckling

Berco möter kunders krav

Företaget har växt kraftigt det senaste årtiondet, från trettio anställda till dagens cirka femtio. Anpassning har skett från ett litet till ett medelstort företag med insatser inom bland annat kvalitet, miljö och organisation.

I september 1999 genomfördes certifiering mot SS-EN ISO 9001 samt SS-EN ISO 14001. Uppbyggda rutiner är viktiga instrument för att utveckla vår organisation och för att ständigt förbättra våra produkter.

Vi levererar miljödeklarationer för de produkter vi tillverkar. Deklarationen beskriver vårt miljöarbete, vilka material som ingår i produktionen och förslag till resthantering. Hela vår verksamhet karaktäriseras av att ta ansvar och en öppen attityd till att dokumentera och rapportera resultaten av uppfyllda miljöåtgärder. Vår fabrik i Skellefteå är ISO 14001-certifierad.

Vår ambition är att ständigt utveckla våra produkter där vi tar till vara på möjligheterna med nya material och produktionsmetoder. En del utvecklingsarbete drivs i samarbete med kunder och leverantörer.

Certifikat ISO 9001

Certifikat ISO 14001