Referenser

Vi har kunder över hela Sverige, exempelvis;

Din Bil
Stockholm
Malmö
Göteborg
m fl orter

Bil Dahl
Umeå
Skellefteå
Örnsköldsvik
Luleå

Kjell Grenholm Åkeri
Boliden

Wist Last & Buss
Skellefteå
m fl orter

Skånemejerier
Malmö

Skellefteå Bil
Skellefteå

Vikströms Åkeri
Luleå

Posten Logistik

Sundsvalls Express
Sundsvall

Atteviks Bil
Jönköping